Информация к новости
  • Переглядiв: 211
  • Автор: lcpo
  • Дата: 26-12-2019, 14:49
26-12-2019, 14:49

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ ЗАКЛАДУ

Категорiя: Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
10.04.2019 № 36-ОД

Про функціонування веб-сайту
закладу

Відповідно до законів України «Про національну програму інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції»,постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3/2002 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», закону України «Про освіту» та з метою широкого інформування громадськості про діяльність закладу, забезпечення принципу прозорості та доступності інформації про позашкільну освіту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт закладу.
2. Призначити головним адміністратором веб-сайту методиста Гриценко О.С.
3. Керівникам гуртків забезпечити якісне функціонування офіційного веб-сайту та його систематичне інформаційне наповнення.
4. Здійснювати систематичний контроль за станом наповнення сайту та оновленням інформації на ньому.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЦПО Алла ПОПОВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного Сайту Лебединського ЦПО.
1.2. Веб-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення діяльності закладу, публічним органом інформації про бюджетний облік закладу, доступ до якого відкритий для всіх.
1.4. Положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.
1.5. Керівник закладу призначає адміністратора Сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, видалення чи оновлення застарілої інформації.
1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності учасників освітнього процесу. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації та презентує актуальний результат діяльності закладу.
2. Мета і завдання Сайту.
Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в закладі, місті та регіоні.
Завдання:
- презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, особливості закладу, історії його розвитку, освітні програми та проекти;
- систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу позашкільної освіти;
- формування позитивного іміджу закладу;
- здійснення обміну педагогічним досвідом;
- створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців, батьків, випускників, громадських організацій, зацікавлених осіб та закладу з іншими установами;
- стимулювання творчої активності педагогів та вихованців;
- підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;
- сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.
3. Інформаційний ресурс Сайту.
3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.
3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.
3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:
- нормативні документи (Статут закладу, інформацію про надання освітніх послуг та специфіку роботи закладу);
- адміністрацію закладу (П.І.Б. директора та його заступника, телефони);
- режим роботи закладу;
- педагогічний колектив;
- новини діяльності закладу;
- учнівське самоврядування;
- контакти (адреса закладу, адреса електронної пошти,);
- протидія боулінгу;
- фінансова звітність;
- методична робота;
- інформація для батьків;
- фотовернісаж;
- вакансії;
3.4. Заборонено розміщувати на Сайті:
- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних конфліктів, екстремістські релігійні та політичні ідеї;
- службову інформацію з обмеженим доступом та інформацію, захищену Законом України «Про захист персональних даних».
3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається лише з дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.
3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, вихованців, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких забезпечуються Сайтом закладу.
4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту.
4.1. Адміністрація закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.
4.2. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.
4.3.Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту: - зміна дизайну та структури; - розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок; - реалізація політики розмежування доступу та забезпечення захисту інформаційних ресурсів.
4.4. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.
4.5. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.
4.6. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень. У такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітнього процесу.
4.7. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію освітнього процесу. Модифікації, які носять концептуальний характер, погоджуються директором закладу.
4.8. Оновлення Сайту здійснюється не рідше одного разу на тиждень.
5. Персональні дані.
5.1. Під час підготовки матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація закладу та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (у ЗМІ від 02.07.2010).
5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право публікувати персональні дані вихованців та педагогів.
5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.