Информация к новости
  • Переглядiв: 0
  • Автор: lcpo
  • Дата: 2-02-2021, 11:53
2-02-2021, 11:53

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ВИХОВАНЦІВ ДО ЗАКЛАДУ

Категорiя: Прозорість та інформаційна відкритість закладу

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні педагогічної ради
Лебединського ЦПО
протокол №1 від 5 вересня 2013р.

ПРАВИЛА
прийому вихованців до Лебединського ЦПО
І. Загальні положення
1.1 Дані Правила регламентують прийом дітей до Лебединського ЦПО.
1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433, Статуту ЦПО, Правил внутрішнього розпорядку ЦПО.
1.3. ЦПО організовує позашкільне навчання дітей віком від 6 до 18 років. На базі закладу працює школа раннього творчого розвитку дитини «Зернятко» для вихованців 4 – 5 років. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.
1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівників гуртків та директора закладу.
1.5. Адміністрація ЦПО зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку ЦПО.
1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.
ІІ. Порядок прийому вихованців
2.1.Організацію прийому дітей до ЦПО здійснює директор, керівники гуртків.
2.2. Директор ЦПО забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.
2.3.Під час прийому не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.
2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.
У гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводитися випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.
2.5.До навчання у ЦПО можуть зараховуватися діти з особливими потребами у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.
2.6. Керівники гуртків та творчих об’єднань відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівня та року навчання.
Прийом документів проводиться згідно з розкладом роботи гуртків, який вивішується у холі закладу на інформаційному стенді та на сайті.
2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого років навчання.
2.8. Прийом вихованців для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають, керівнику гуртка такі документи:
 заяву встановленого зразку на ім’я директора;
 медичну довідку (для занять у туристичних та хореографічних гуртках).

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.
2.11. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку для вихованців та їх батьків (або осіб, що їх замінюють).
2.12. Для зарахування дітей до туристичних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація ЦПО має право відмовити у зарахуванні дитини.
ІІІ. Зарахування вихованців
3.1. Зарахування вихованців до ЦПО проводиться за наказом директора 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.
3.2. У разі, коли зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців.
ІV. Формування груп
4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.
4.2. Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в ЦПО, та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.
4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 31 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 1 вересня.
4.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного років навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.
4.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року рекомендувати дітей до зарахування у групи за наявності вільних місць.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.