Информация к новости
  • Переглядiв: 0
  • Автор: lcpo
  • Дата: 30-06-2022, 12:32
30-06-2022, 12:32

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ

Категорiя: Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА
перед громадськістю про роботу Лебединського центру позашкільної освіти у 2021-2022н.р.

Організаційно-правові засади діяльності Лебединського центру позашкільної освіти у 2021-2022 навчальному році були визначені Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Загальною декларацією прав людини, Статутом Лебединського центру позашкільної освіти, іншими нормативно-правовими документів освітньої галузі, які визначають основні напрями розвитку позашкільної освіти і виховання дітей та учнівської молоді.
У 2021-2022 н.р. в закладі працювало 226 гурткових груп. З них 68груп – художньо-естетичного напряму, 61 – науково-технічного, 26 – еколого-натуралістичного, 7 – фізкультурно-спортивного, 37 – соціогуманітарного, 16 – туристсько-краєзнавчого, 3 – військово-патріотичного, 5 – дослідницько-експериментального напряму. Гуртки Лебединського ЦПО працювали на базах усіх закладів загальної середньої освіти міста, Межиріцького ЗЗСО І-ІІІст., Михайлівського ЗЗСО І-ІІІст., Василівського ЗЗСО І-ІІІст., Будильського ЗЗСО І-ІІІст., Ворожбянського ЗЗСО І-ІІІст., Гринцівського ЗЗСО І-ІІІст., Московськобобрицького ЗЗСО І-ІІІст., Маловисторопського ЗЗСО І-ІІІст., Павленківського ЗЗСО І-ІІІст., Рябушківського ЗЗСО І-ІІІст., Великовисторопського ЗЗСО І-ІІст., КЗ СОР «Лебединська спеціальна школа», КЗ СОР Штепівського НРЦ.
Відповідно до поданих заяв батьків у 2021-2022 н.р. кількість вихованців ЦПО склала 3330 дитини, що становило 91% від загальної кількості дітей шкільного віку Лебединської ОТГ. Значна увага приділялася залученню до гурткової роботи дітей пільгових категорій.
У 2021-2022 н.р. освітній процес закладу забезпечували 57 педагогів (44 – основних працівників, 13 педагогів працювали за сумісництвом). Двоє керівників гуртків мають звання «Відмінник освіти України», один – почесне звання «Заслужений працівник освіти України», п’ять педагогів – звання «керівник гуртка-методист». Хореографічний колектив «Веселка» під керівництвом відмінника освіти України Тетяни Петрівни Литовченко має почесне звання «Зразковий народний колектив».
Педагогічний колектив закладу організовує свою діяльність згідно з планом роботи на рік.
Для дітей дошкільного віку працюють школи раннього розвитку дитини «Зернятко» та «Промінчик» за напрямами: англійська мова, музична абетка, танцювальна мозаїка, розвивальні ігри, художня праця. На сьогоднішній день у закладі працювало 6 груп, де навчалося 105 дітей.
На базі ЦПО працювало міське наукове товариство учнів, яке налічувало 75 учнів 8-11-х класів. Наукові дослідження слухачі секцій презентували на міських, обласних та всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
Програмна база закладу містить навчальні програми, рекомендовані МОН України, та 27 чинні навчальні програми, розроблені педагогами закладу за останні 3 роки. Вони схвалені та затверджені Управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради
Науково-методична робота з педкадрами спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Забезпечення умов для формування інноваційної особистості у закладі позашкільної освіти».
У закладі працювали педагогічна та методична ради, методичне об’єднання керівників гуртків та творча група.
Педагоги та вихованці закладу є учасниками обласних методико-педагогічних заходів: науково-методичних веб-квестів, засідань обласних методичних об’єднань педагогів позашкільних навчальних закладів області різних напрямів, Всеукраїнських семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій. З метою підвищення фахового рівня педагогів закладу та обміну досвідом роботи педагоги долучились до таких методико-педагогічних заходів:
- участь в обласній конференції педагогічних працівників у засіданні тематичної секції «Опорна школа і позашкілля: партнерство заради успішності дитини» (методисти Мальцева О.В., Гриценко О.С., Ковальова І.О., заввідділом Гончар С.О.);
- участь у семінарі-нараді з теми «Переформатування регіональної системи позашкільної освіти: актуальні завдання, нові можливості та ресурси» (адміністрація, дистанційно);
- в обласному онлайн-інтенсиві «STEAM-технології в закладах позашкільної освіти», з метою актуалізації сучасних освітніх тенденцій в умовах закладів позашкільної освіти (методист Ковальова І.О.);
- у Всеукраїнському крос-форумі з обговорення внеску позашкільної освіти як невід’ємного складника освіти в реалізацію Загальнонаціональної програми «Здорова Україна» (завідуючі відділами Островерх Н.П., Гончар С.О., методист Гриценко О.С.);
- участь у семінарі-практикумі «Сучасні тенденції роботи закладів позашкільної освіти за художньо-естетичним напрямом. Актуальні завдання, нові можливості та ресурси» (завідуюча відділом Островерх Н.П., методист Мальцева О.В., керівники гуртків Верхова О.В., Коротич Н.Г., дистанційно)
- участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі «Сучасні підходи до викладання хореографічних дисциплін в дитячому хореографічному колективі» (керівник хореографічного гуртка Литовченко Т.П., м. Одеса);
- участь у обласній Школі виховників джур на базі Державного позашкільного оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» (керівники гуртків Зелінська І.І. та Балаба Л.М.);
- участь в обласному методичному об’єднанні педагогів творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму з теми «Застосування засобів візуалізації даних в освітньому процесі закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму» (методист Ковальова І.О., керівники гуртків Гуща В.М., Зубко Л.М., Фоменко Ю.О., Дудченко М.Ю., дистанційно);
- участь у засіданні обласного методичного об’єднання (керівник гуртків судномодельного спорту Бухтіарова С.В.);
- участь в обласному організаційно-педагогічному хабі «Узаємодія закладу позашкільної освіти з державними та громадськими інституціями: стратегії, технології, моделі» (директор А.О.ІІопова);
- участь в обласному методичному об’єднанні педагогів гуртків початкового технічного профілю з теми «Упровадження в освітньому процесі гуртків початково-технічного моделювання сучасних профільних педагогічних технологій» (методист Гриценко О.С., керівники гуртків Коростіль Н.М., Омельченко Н.В., відеоконференція).
З метою реалізації науково-методичної проблеми закладу, сприяння процесу саморозвитку та самореалізації особистості педагога, підвищенню їх фахового рівня, розвитку загальнопедагогічних здібностей, умінь та навичок був проведений методичний практикум для керівників гуртків художньо-естетичного відділу «Технології створення цифрового контенту заняття гуртка» (методист Мальцева О.В.).
З метою розширення та поглиблення пізнавальних інтересів дітей, їх творчого розвитку, забезпечення потреби в додатковій освіті за інтересами, професійного самовизначення учнівської молоді завідуюча художньо-естетичним відділом Островерх Н.П. та методист Мальцева О.В. організували роботу постійно діючої Майстерні юних талантів для учнів закладів освіти Лебединської міської територіальної громади.
З метою систематизації та узагальнення методичних матеріалів з еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівського молоді педагоги відділу взяли участь у підготовці матеріалів збірки «Новації позашкільної освіти-2021». Завідуюча еколого-натуралістичним відділом Гончар С.О. взяла участь у п’ятому загальноукраїнському конкурсі найкращих проектів у сфері освіти дорослих, який відбувся у заочному форматі, організаторами якого була ГС «Українська асоціація освіти дорослих».
За підсумками другого туру обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2022» (науково-технічний напрям) керівник гуртків «Початкове технічне моделювання» Наталія Коростіль стала лауреатом конкурсу (ІІ місце).
Було організовано та проведено засідання обласного методичного об’єднання педагогів закладів позашкільної освіти області, які працюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з теми «Формування національно-патріотичних цінностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами позашкільної освіти» (методисти Мальцева О.В. та Ковальова І.О., культорганізатори Федірко С.О. та Шишняк Т.М.).
Згідно з графіком курси підвищення кваліфікації пройшли педагоги Коротич Н.Г., Губенко М.В., Лисянський В.М., Ковальова І.О., Гуща С.О., Журавель І.І. та
Гончар С.О.
З метою чіткої організації роботи з молодими педагогами, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки була організована робота з молодими спеціалістами Лук’яновою А.М., Дудченко М.Ю. (взаємовідвідування гурткових занять).
Організаційно-масова робота здійснюється за такими напрямками: організація міських масових заходів та проведення міських етапів обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів для учнівської молоді міста, здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу, планів виховної роботи творчих об’єднань.
Розробка сценаріїв міських масових заходів та проведення міських етапів конкурсів для учнів шкіл громади – ще один із напрямків роботи організаційно-масового відділу.
З метою створення позитивного іміджу закладу та відзначення Дня Позашкілля у закладі був проведений квест «Ключі від позашкілля» (культорганізатор С.О.Федірко, заввідділом А.В.Піженко). Педагогічний та учнівський колективи долучились до участі в обласному новорічному фестивалі «Різдвяний передзвін» (завідуюча відділом Островерх Н.П.). Організували роботу Майстерні Святого Миколая з виготовлення подарунків для привітання дітей пільгових категорій та взяли участь в обласній доброчинній акції «Янголи милосердя». Були підготовлені відеоматеріали до дня Святого Миколая та новорічне свято ялинки міського голови (завідуюча відділом Піженко А.В. та культорганізатори Федірко С.О., Шишняк Т.М.)
З метою виявлення та підтримки дитячих художніх вокальних колективів, широкої пропаганди серед дітей і молоді кращих зразків народної та сучасної української естрадної пісні, сприяння та розвитку національної культури, естетичного виховання підлітків був проведений І етап конкурсу дитячих вокальних колективів «Співограй» у дистанційному форматі (керівники вокальних гуртків Бубон О.М., Суховій Н.Б., Лук’янова А.М., Шульов С.Л., заввідділом Піженко А.В., кульорганізатор Федірко С.О.).
З метою активізації роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, створення умов для духовної єдності поколінь були проведені перші етапи обласного фестивалю-конкурсу родинних гербів «Я. Родина. Україна» та обласного заочного конкурсу малюнків «Українська родина – міцна і єдина» у межах обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина». Також були проведені міські конкурси творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Лебединщини» та дитячого малюнку «Зоологічна галерея». Матеріали переможців взяли участь у ІІ етапах обласних заходів.
Культорганізатори Шишняк Т.М. та Федірко С.О. підготували відеоролики з презентації напрямів позашкільної освіти для участі в обласному флешмобі «Маємо право на щасливе дитинство», який відбувся у дистанційному форматі. Також культорганізатор Федірко С.О. та керівники гуртків долучилися до участі у обласній акції волонтерських ініціатив учнівської молоді «Добрий вчинок».
Результатом освітньої діяльності закладу є індивідуальні досягнення, особистісні позитивні зміни у навчанні, вихованні та розвитку кожної дитини, задоволення індивідуальних потреб вихованців. Вихованці стали переможцями та призерами обласних, Всеукраїнських та міжнародних творчих заходів.
Художньо-естетичний відділ
- участь у І етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «образотворче мистецтво» – «Перлини Сумщини»;
- участь у ІІ (заочному) етапі обласного конкурсу дитячого малюнка «Я люблю свій рідний край» («Казки мого дитинства») (керівники гуртків Верхова О.І., Шишняк Т.М.);
- участь вихованців у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Мій вірний чотирилапий друг» (керівники гуртків Гончар С.О., Ковальова І.О., Дудченко М.Ю., Шишняк Т.М., дистанційно);
- участь вихованців у Всеукраїнському багатожанровому дистанційному конкурсі-фестивалі «Ми роду козацького діти» (керівник гуртків Поліщук М.В. дистанційно);
- участь вихованців у Всеукраїнському багатожанровому двотуровому дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Козацькому роду нема переводу» (керівники гуртків Вечерка А.О., Бурлюк Н.А., Куриленко В.М., Островерх Н.П., Дудченко М.Ю.).
- участь вихованців у третьому Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів – ART ІІІ» (керівники гуртків Ковальова І.О., Шишняк Т.М., Нездоймишапка Ю.В., Бурлюк Н.А., Вечерка А.О., Островерх Н.П.);
- участь в обласному фестивалі мистецтв «Перлини нашої душі» за напрямом «Писанкарство» (керівники гуртків Коротич Н.Г., Вечерка А.О., Верхова О.І., заочно);
- участь вихованців у міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі UNGARY FEST 2021 (керівник гуртків Лобанова О.В.);
- участь вихованців у ХІ Міжнародному фестивалі-конкурсі образотворчого мистецтва «SOLOVIOV ART» (керівники гуртків Поліщук М.В., Пронікова О.К., Коротич Н.Г., Іщенко Л.В., Верхова О.І., Вечерка А.О., Куриленко В.М., Бурлюк Н.М., Островерх Н.П., Фоменко Ю.О., Нездоймишапка Ю.В., Ковальова І.О., Гончар С.О., Шишняк Т.М., дистанційно).
- участь вихованців у відкритому конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «В очікуванні Різдва» (керівники гуртків Іщенко Л.В., Верхова О.І., дистанційно);
- участь вихованців технічного напряму, гуртків декоративно-прикладного профілю в обласній виставці-конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «Український сувенір»;
- участь вихованців у ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймося за нове життя», присвяченого Лесі Українці (керівник Верхова О.І., дистанційно);
- участь вихованців у V Всеукраїнському відкритому дистанційному конкурсі-виставці декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки» (керівники гуртків Пронікова О.К., Поліщук М.В.);
- участь вихованців в обласному фестивалі юних майстрів «Веселка творчості» (керівники гуртків Поліщук М.В., Лобанова О.В.);
- участь в обласному конкурсі малюнків «Українська родина – міцна і єдина» (керівник гуртка Верхова О.І.);
- участь вихованців у Всеукраїнському творчому марафоні «Україна – це ми» (керівник гуртків Корчменко А.М.);
- участь вихованців в обласному відбірковому етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».
З метою прищеплення любові до Батьківщини, родини, родинних цінностей, залучення вихованців до дослідницько-пошукової та творчої діяльності, популяризації сімейних реліквій в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина» вихованці гуртка долучились до проведення дослідження родинних реліквій (керівник гуртків Бурлюк Н.А.).
Еколого-натуралістичний відділ
З метою формування екологічної свідомості у вихованців, розширення та поглиблення знань з основ лісівництва, виявлення обдарованої та талановитої молоді, залучення її до співпраці з державним лісогосподарським підприємством, виховання в підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи та з нагоди відзначення Дня позашкільника був проведений виховний захід «Посвята у юні лісівники». Вихованці гуртка «Юні лісівники» взяли участь у проведенні громадської акції Держлісагенства «Створюємо ліси разом» (керівник гуртків В.М.Гуща). Вихованці гуртка «Юні лісівники» взяли участь в акції «Створюємо ліси разом» на базі Межиріцького лісництва ДП «Лебединський лісгосп» (керівник гуртка Дудченко М.Ю.). Керівники гуртків Гончар С.О., Ковальова І.О., Фоменко Ю.О., Дудченко М.Ю., Гуща В.М., Балаба Л.М., Зубко Л.М. взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської акції «День юного натураліста в Україні». Вихованці стали учасниками обласних екологічних заходів:
- обласного екологічного форуму «Природа – національне багатство України», обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати» (керівник гуртків Гуща В.М. );
- обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» (керівник гуртків Дудченко М.Ю.);
- обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (керівник гуртків Ковальова І.О.);
- обласного етапу Всеукраїнської еколого-патріотичної гри «Паросток» (керівники гуртків Ковальова І.О., Гончар С.О., Балаба Л.М., Зелінська І.І., Шишняк Т.М.);
- обласної краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Сумщина в міфах та легендах», обласного конкурсу екскурсійно-краєзнавчих стартапів, обласноого етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у рамках обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проєкту «Голос крові: ми – українці» (керівники гуртків Балаба Л.М., Зелінська І.І.).
- Всеукраїнського мистецького конкурсу «Новорічна казка» (керівники гуртків Гончар С.О., Ковальова І.О., Шишняк Т.М., Дудченко М.Ю., Фоменко Ю.О., Нездоймишапка Ю.В., Зубко Л.М., Зелінська І.І., дистанційно)
- Всеукраїнського онлайн конкурсу-виставки «Різдвяний янгол» (керівники гуртків Дудченко М.Ю., Гончар С.О.)
- обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста-2022», (керівникам гуртків Гуща В.М., Фоменко Ю.О., Ковальова І.О., заочно);
- ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (керівники гуртків Безугла І.Д., Балаба Л.М., дистанційно);
- обласної онлайн #ГриІсторичніПостатіСумщини у межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), (керівники гуртків Безугла І.Д., Балаба Л.М., Крамаренко О.М.).
З метою залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької діяльності, виховання поваги та бережливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу, природи рідного краю залучення учнівської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи вихованці туристсько-краєзнавчих гуртків взяли участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «У світі краєзнавчих відкриттів», у міському конкурсі історико-пошукових відеоробіт «ProЛебединщину», (керівники гуртків Зелінська І.І. та Балаба Л.М.)
З метою пропаганди серед дітей та учнівської молоді бережливого ставлення до природи, розвитку їх творчої ініціативи, формування практичних умінь та навичок здобувачів освіти з виготовлення композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику, вихованців гуртків взяли участь у природоохоронній акції «Збережи ялинку».
З метою посилення виховного потенціалу закладів позашкільної освіти, формування партнерських відносин між педагогами, батьками, громадськими організаціями щодо національно-патріотичного, родинного виховання засобами еколого-натуралістичної творчості вихованці гуртків взяли участь в обласному фестивалі проєктів ландшафтного дизайну «Квіти моєї родини».Хореографія
З метою розвитку та підвищення професійної майстерності педагогів, творчої самореалізації вихованці хореографічних колективів «Веселка», «Соняшник» та «Шарм» взяли участь у таких заходах:
- у Всеукраїнському хореографічному фестивалі-конкурсі «ПАПА DANCE FESТ», у міжнародному фестивалі-конкурсі «Тбілісоба» (колектив «Веселка», керівник Литовченко Т.П.);
- в обласному конкурсі сучасного танцю «Магія танцю» (керівники хореографічних гуртків Литовченко Т.П., Усенко І.О., Трикоз Ю.С., дистанційно);
- у двохтуровому міжнародному осінньому фестивалі дитячих талантів «Світ моїх мрій 2021» (колектив «Веселка», керівник Литовченко Т.П., дистанційно);
- в обласному новорічному святі «Різдвяний передзвін» (колектив «Веселка», керівник Литовченко Т.П. та колектив «Шарм», керівник Трикоз Юлія);
- у Всеукраїнському двотуровому фольклорному фестивалі-конкурсі «Зимова Легенда» (керівник хореографічного колективу «Шарм» Трикоз Ю.С., керівник гуртків Нездоймишапці Ю.В., дистанційно);
- у Загальноєвропейському челенджі «Європа підтримує Україну» (колектив «Шарм», керівник Трикоз Ю.С.);
- у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «MEGA FREEDOM», у Всеукраїнському мистецькому конкурсі «День Українського козацтва» (колективу «Соняшник», керівник Усенко І.О.);
- онлайн-участь вихованців у Міжнародному конкурсі мистецтв «Новорічне диво» (керівник гуртків Усенко І.О.);
- у Міжнародному багатожанровому дистанційному конкурсі «GRACE BEST AWARD» (керівник гуртків Усенко І.О., дистанційно);
- у другому Всеукраїнському багатожанровому фестивалі «Ми – надія України!» (колектив «Соняшник», керівник Усенко І.О.);
- у Всеукраїнському благодійному фестивалі мистецтв «Паляниця Фест» (колектив «Соняшник», керівник Усенко І.О.);
- у міжнародному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Торонто 2022», (колектив «Соняшник», керівник Усенко І.О.).
З метою формування суспільної думки щодо важливості й соціальної значущості праці педагогів закладів освіти вихованці хореографічного колективу «Веселка» долучились до участі в обласному фестивалі «З любов’ю до вчителя» (керівник гуртків Литовченко Т.П.)
Науково-технічний, гуманітарний, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний напрями
Обдаровані вихованці науково-технічного напряму стали учасниками ряду обласних, Всеукраїнських, міжнародних творчих заходів для дітей та учнівської молоді.
Вихованець гуртка «Шахи» Водоп’янов Андрій (керівник В. Лисянський) зайняв ІІІ місце в обласних змаганнях з шахів серед учнів ДЮСШ, шахових клубів та гуртків.
Корчменко Поліна (керівник А. Корчменко) та Кайдаш Єлизавета (керівник І. Безугла) посіли друге та третє місця в обласному онлайн-конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно».
Вихованка гуртка «Юні журналісти» Гаращенко Світлана (керівник А.Федірко) стала переможницею у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу».
Дев’ять вихованців гуртка «Квілінг» Гончарова Надія, Ольвач Ольга, Мішура Вікторія, Буката Анна, Вечерова Аліна, Шепіль Анастасія, Мірошніченко Єлизавета, Калініченко Анастасія (керівник О.Пронікова) зайняли одне Гран-прі, шість перших та два других в міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва «SOLOVIOV ART».
Вихованки гуртка «Оригамі» Уст’ян Єва (керівник М.Губенко) зайняла І місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія», Шевчук Вікторія посіла І місце у Середземноморському фестивалі дитячої та юнацької творчості «TOTAFEST 2022», а Павленко Єлизавета стала переможницею у міжнародному дистанційному творчому фестивалі-конкурсі «ART FEST».
У VIII Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Зимова казка» вихованка гуртка «Паперопластика» Кайдаш Єлизавета (керівник І. Безугла) посіла І місце.
Шестеро вихованців стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Мистецькі фантазії» Осадча Соломія, Коростіль Ярослав, Піженко Владислав, Мішура Вікторія, Неценко Софія, Корчменко Поліна (керівники Н. Коростіль, Н. Омельченко).
Вихованець гуртка «Формування навичок здорового способу життя» Древаль Микола (керівник Надія Сіренко) зайняв І місце в Міжнародному фестивалі-конкурсі «HUNGARYFEST-2021».
У Всеукраїнському дистанційному конкурсі «Битва жанрів» шестеро вихованців закладу посіли шість перших місць Древаль Микола (керівник Н.Сіренко), Буката Анна, Вечерова Аліна, Мокеічева Діана, Калініченко Єлизавета, Мішура Вікторія (керівник О.Пронікова).
Вихованка гуртка «Квілінг» Мішура Вікторія (керівник Ольга Пронікова) зайняла І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «На струнах кобзаревої душі – 2022».
Гончарова Надія, Мішура Вікторія, Калініченко Анастасія (керівник О.Пронікова) стали переможцями у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «Слобожанські візерунки».
Вихованці гуртків «Паперопластика» та «Уроки здоров’я» Кураковська Софія, Красовська Юлія, Осадча Софія, Харитонова Єлизавета зайняли три перших та одне друге місце у ІІІ міжнародному фестивалі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Panorama-Art Christmas miracle».
Вихованки Білодід Владислава (керівник С.Стрельник) та Котенко Вікторія (керівник О.Шиян) взяли участь в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, де зайняли треті місця.
Вихованці гуртків «Квілінг» Ткаченко Софія (керівник О.Пронікова), «Початкове технічне моделювання» Васеленко Вероніка (керівник Н.Коростіль) та «Виготовлення сувенірів» Потапенко Катерина (керівник Н.Омельченко) взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» і зайняли одне перше, одне друге та одне третє місця.
Сюсюрченко Михайло (керівник В.Лисянський) виборов І місце у відкритому шаховому турнірі Сумської області серед школярів на «Кубок Сумської ОДА» та обласної ради.
Вихованка гуртка «Паперове диво» Бойко Софія (керівник Н.Омельченко) зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Казкове Різдво».
В обласній онлайн-виставці «Наш пошук і творчість – тобі, Україно», Сулига Артем, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» (керівник Н. Коростіль) зайняв ІІІ місце.
Федірко Фьодор в обласному фестивалі-конкурсі родинних гербів «Я. Родина. Україна» (керівник А. Федірко) посів ІІІ місце.
В обласній науково-практичній конференції «Перший крок у науку» Кравченко Вікторія у секції «Етнологія» (керівник І. Безугла) зайняла ІІ місце, а Савчук Анна у секції «Фольклористика» І місце (керівник О.Дунай).
Шестеро вихованців гуртка «Юні журналісти» (керівник А.Федірко) Тараспольська Лілія, Морозова Анжела, Бондаренко Іван, Гаращенко Світлана та Бузулюк Тетяна зайняли два перших, два других та два третіх місця.
Вихованка гуртка «Квілінг» Ткаченко Софія (керівник О. Пронікова) зайняла І місце за творчу роботу «Скринька» у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір».
Вихованка гуртка «Юні журналісти» Тетяна Бузулюк (керівник А. Федірко) у обласному конкурсі проєктів екологічного спрямування «GENIUS» у номінації «креативне письмо» посіла І місце. У міжнародній олімпіаді геніїв нагороджена дипломом за участь.
Вихованець гуртка «Судномодельний спорт» Грушко Іван (керівник С.Бухтіаров) став учасником Всеукраїнських змагань з судномодельного спорту.
З метою виховання громадян-патріотів, утвердження любові до рідного краю, шанобливого ставлення до національних надбань Лебединської міської територіальної громади вихованці гуртків взяли участь у регіональному конкурсі фото та відеороликів «Ми – майбутнє твоє, Лебединська громадо!» (культорганізатор Федірко С.О., керівники гуртків Литовченко Т.П., Зелінська І.І., Гуща В.М.), у Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами серед учнівської молоді «Waste Management School Recycling» (керівник гуртків Дудченко М.Ю., дистанційно); у конкурсі соціальної реклами «Я люблю свою громаду» (керівники гуртків Федірко А.М., Поліщук М.В., Мальцева О.В., Дудченко М.Ю., Фоменко Ю.С.). Вихованці гуртків закладу стали учасниками міського онлайн фестивалю «Таланти багатодітної родини» (керівник гуртків Зелінська І.І., Суховій Н.Б., Верхова О.І., Лук’янова А.М.).
Вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» долучилась до участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» (керівник гуртків Іщенко Л.В., І місце, заочно). Вихованці вокальних та хореографічних колективів взяли участь у відбірковому турі фінального етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (керівники гуртків Литовченко Т.П., Усенко І.О., Трикоз Ю.С., Шульов С.Л., Бубон О.М.). Також вихованці гуртків долучилися до обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (керівники гуртків Верховій О.І., Коротич Н.Г., Федірко А.М., дистанційно).
ЦПО є ініціатором створення та координатором діяльності міської Ради старшокласників «Лідер+». З метою заохочення учнів до оволодіння теоретичними і практичними навичками лідерства вихованки Даш Вікторія та Перекрестова Ярослава взяли участь в обласних фестивалях ініціатив дитячого самоврядування. А вихованка Бузулюк Тетяна взяла участь у засіданні обласної школи «Лідер» за модулем «Психотехніка спілкування в молодіжному колі» (дистанційно).
Робота закладу постійно висвітлюється у засобах масової інформації, на сайтах закладу, Управління освіти, молоді та спорту та соцмережах.
ЦПО має свій сайт, де розміщено основну інформацію про заклад. Сайт постійно поповнюється матеріалами організаційно-масової, методичної роботи, новинами діяльності дитячих колективів.
Упродовж року педагогічний колектив закладу тісно співпрацював з освітніми закладами громади, області, громадськими організаціями, батьківським колективом, шефами.
Основними завданнями у 2022-2023 н.р. залишаються безперервність і наступність освітньо-виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних інновацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності та виховного процесу, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства тощо.
Враховуючи специфіку побудови освітньої діяльності закладу (варіативність, різнорівневість, добровільність, необмеженість в часі), педагогічний колектив Лебединського ЦПО працюватиме над вирішенням наступних завдань:
- створення безпечного освітнього середовища;
- забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти;
- модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів суспільства на основі сучасних підходів;
- організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та способів онлайн-взаємодії вчителів, дітей, учнівської молоді, батьків;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
- підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
- розширенню спектру сучасних освітніх послуг з урахуванням потреб та інтересів дітей міста;
- підвищення соціального захисту учасників освітнього процесу;
- підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного підходу, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази;
- формування у здобувачів освіти компетентностей, що знадобляться їм у сучасному світі: володіння та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;
- охоплення гуртковою роботою дітей соціально незахищених категорій та підлітків із девіантною поведінкою;
- використання сучасних засобів комунікації для розвитку партнерства із бізнес-структурами, громадськими та міжнародними організаціями з питань позашкільної освіти;
- оновлення змісту роботи позашкільного навчального закладу шляхом впровадження сучасних форм і методів роботи;
- упровадження STEM-освіти;
- упровадження дистанційних технологій навчання в систему роботи творчих об’єднань.
Результатом діяльності адміністрації та педагогічного колективу закладу є високі досягнення наших вихованців (таблиці додаються). За минулий навчальний рік наші діти здобули 1440 призових місць в обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.